Taxatie roerend goed

Onder roerende goederen worden de volgende zaken verstaan:

  • Inboedelgoederen
  • Machines
  • Bedrijfsinventaris en installaties
  • Kantoorinventaris
  • Computerapparatuur

Genoemde zaken worden gewaardeerd op vervangingswaarde of nieuwwaarde. De vastgestelde waarde geldt voor een termijn van 3 jaar.

De taxaties worden o.a gebruikt voor:

  • Boedelscheiding
  • Verzekering tegen brand en of andere schade

Onze taxateur neemt na opdracht de te taxeren zaken op. Hij vergelijkt de waarde van deze goederen met reeds eerder getaxeerde objecten of opbrengsten gerealiseerd op veilingen. Bij bijzondere zaken neemt hij contact (bv schilderijen) met iemand die hierin is gespecialiseerd.

De waarden worden vermeld in een taxatierapport  eventueel met foto’s of andere documenten.