NVM Makelaar taxateur in Zwolle en omgeving

Als NVM taxateur bent u verzekerd van kwaliteit. Hieronder wat meer informatie over een NVM taxatie.

Gecertificeerd taxateur
U wilt de waarde weten van uw woning om voor u bekende redenen. Een taxatie geeft u hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. U vindt ze bij elk NVM-kantoor. Iedere NVM-makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur.

NVM-makelaars hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van hun kennis gewaarborgd. De NVM-makelaar is dus als erkend taxateur bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Landelijk erkend
NVM-makelaars hanteren strikte regels bij het maken van een taxatie. Deze wordt dan ook veelal door de geldverstrekkende instellingen in Nederland en daarbuiten erkend. Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) erkent taxaties van NVM-makelaars.

Uniforme meetnorm
NVM-makelaars hanteren tijdens een taxatie allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden. Hierdoor krijgen NVM-makelaars een steeds beter inzicht in vergelijkbare woningen, waardoor zij taxaties nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren.

Omvangrijke database
De NVM is met ruim 4000 makelaars de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van makelaardij en vastgoedwaarderingen. Elke NVM-makelaar is aangesloten op de NVM-database voor particulier vastgoed. Hierin worden alle gegevens van uw woning vastgelegd als er opdracht tot verkoop wordt gegeven. Dit is dan ook de meest omvangrijke database voor woningen in Nederland.

Uw NVM-makelaar heeft dan ook meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking ten opzichte van andere makelaars. Tevens beschikt hij over zeer veel kwalitatief goede informatie, omdat de gegevens volgens uniforme regels vergaard en verwerkt worden. Door de actualiteit is de NVM-makelaar zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Doel taxatie
De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Uw NVM makelaar zal daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling informeren. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.

De taxatie
Nadat het doel van de taxatie duidelijk is vastgesteld, zal de NVM makelaar op een afgesproken tijdstip uw woning taxeren. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen. Verder is hij als geen ander op de hoogte van de marktsituatie.

Taxatierapport
De NVM-makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. Naast een uniforme meetwijze hanteren NVM-makelaars bij taxaties ook een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is echter geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Daarnaast is het zo dat wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren de uitkomsten kunnen verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Tijdens een taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:

  1. de staat van onderhoud;
  2. de inhoud en de oppervlakte;
  3. de functionele indeling;
  4. de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
  5. mate van isolatie en energiezuinigheid;
  6. verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
  7. de ligging en de omgeving;
  8. het bestemmingsplan;
  9. de marktsituatie.

Mogelijke waardes van een taxatie zijn
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
Dit is de hoogste waarde van de woning bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een woning (ver)koopt vrij van huur en gebruik. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Executiewaarde bij eigen gebruik
Dit is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop. U hebt deze waarde nodig als u een hypotheek aanvraagt. De geldverstrekkende instantie wil deze informatie graag hebben.

Herbouwwaarde
Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.